Blog

Nastavení e-mailových oznámení

Na žádost našich uživatelů jsme do aplikace HistoryLab přidali možnost vypnutí e-mailových oznámení, které Vám chodí spolu s odevzdanými cvičeními Vašich žáků a žákyň. Tato oznámení si můžete vypnout v nastavení účtu v pravém horním menu. Na stejném místě je možné oznámení znovu zapnout.

Všechna odevzdaná cvičení i nadále naleznete ve Vašich třídách. Vypnutí oznámení na ně nebude mít žádný vliv.

První cvičení ke starším dějinám zveřejněna

Od září naleznete v aplikaci HistoryLab záložku Katalog starších dějin, která obsahuje jedenáct cvičení k různým obdobím. Společně s archeoložkou Veronikou Mikešovou Puhačovou jsme vytvořili tři cvičení k dějinám pravěku. V HistoryLabu si tak můžete vyzkoušet badatelskou práci archeologů a vypátrat, co se lidem v pravěku dělo se zuby. Ve spolupráci s historičkami Ivetou Coufalovou a Radmilou Prchal Pavlíčkovou vznikla cvičení k ranému novověku. Například cvičení Co nám říká starý portrét? lze použít jako návod, jak rozumět barokním obrazům, kterých jsou plné zámky. Ve cvičení Jak zobrazovali svět, které připravili medievisté Vojtěch Bažant a Martin Šorm, můžete porovnat mapy světa starých Číňanů, křesťanů a muslimů. Všechna cvičení prošla testovacím provozem na školách.

Budeme rádi, když je ve výuce vyzkoušíte.

Starší dějiny v HistoryLabu?

Často se nás ptáte, zda se HistoryLab omezí na dějiny 20. století. Snažíme se, aby v aplikaci byla i cvičení ke starším dějinám. Na podzim 2020 jsme oslovili řadu odborníků na starší dějiny od pravěku až po 19. století. Vzniklo dvanáct prototypů cvičení na různorodá témata. Žáci si v roli archeologů vyzkouší průzkum naleziště, porovnávají různá vyobrazení světa na středověkých mapách, zjišťují, jak se změnila kniha vlivem knihtisku.

Cvičení prozatím neprošla ověřováním v praxi, a tak jsou dostupná jen na testovacím serveru. Pokud byste se chtěli sami podílet na testování prototypů, kontaktujte nás přes helpdesk. Předpokládáme, že na webu HistoryLabu budou cvičení ke starším dějinám dostupná od září 2021.

Novinka

Nové prostředí pro učitele

Pokročilé vyhledávání cvičení & časová osa

Nová možnost filtrování umožňuje učitelům procházet katalog cvičení dle klíčových slov. Cvičení můžete vybírat podle učiva vymezeného v RVP, tématu, oblasti historického myšlení, rozvíjené dovednosti či náročnosti. Fulltextové vyhledávání urychlí přístup ke konkrétnímu cvičení. Časová osa umožňuje intuitivní vyhledávání dle chronologie.

Plánování výuky & správa výsledků

HistoryLab nabízí učitelům jednoduché prostředí pro plánování a organizaci výuky, které umožňuje správu tříd, hromadné zadávání cvičení žákům, evidenci výsledků práce i zpětnou vazbu na odevzdaná cvičení.

Aplikace Historylab je vyvíjena v rámci projektu „Historylab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti“ č. TL01000046, řešeného s finanční podporou Technologické agentury ČR.


Partneři


Na vývoji aplikace spolupracuje od roku 2016 řada institucí, které usilují o efektivní využití digitálních technologií při inovaci výuky dějepisu. Mimo rámec projektu TAČR spolupracují s konsorciem i další partneři (např. Český rozhlas).

Loga