O projektu

Digitální aplikace pro práci s historickými prameny

HistoryLab.cz nabízí učitelům a žákům pracovní prostředí, které je navrženo tak, aby podněcovalo zájem žáků o historické prameny. Digitální prostředí rozvíjí dovednosti, jež podporují historickou gramotnost a kritické myšlení.

Projekt se pokouší účinně využít potenciál digitálních technologií pro konstruktivisticky zaměřenou výuku. HistoryLab.cz má být především bezpečným prostředím pro kreativní práci. Žáci si mohou vyzkoušet kladení otázek a projdou procesem postupného porozumění historickým pramenům. HistoryLab se nabízí jako základ pro analytickou část moderní učebnice dějepisu a je otevřen pro další použití v muzejních expozicích nebo pro vzdělávání v archivech.

Prezentace projektu HistoryLab.cz

Popularizace

Vyberte si

Seznam cvičení

Metodika

Promýšlet dějepis v 21. století (online)

Kontakt

Potřebujete pomoc? — helpdesk@historylab.cz


Loga