O projektu

Digitální dílna pro práci s historickými prameny

HistoryLab nabízí učitelům a žákům pracovní prostředí, které je navrženo tak, aby podněcovalo zájem žáků o historické prameny. Digitální prostředí rozvíjí dovednosti, jež podporují historickou gramotnost a kritické myšlení.

Projekt se pokouší účinně využít potenciál digitálních technologií pro konstruktivisticky zaměřenou výuku. HistoryLab má být především bezpečným prostředím pro kreativní práci. Žáci si mohou vyzkoušet kladení otázek a projdou procesem postupného porozumění historickým pramenům. HistoryLab se nabízí jako základ pro analytickou část moderní učebnice dějepisu a je otevřen pro další použití v muzejních expozicích nebo pro vzdělávání v archivech.

Prezentace projektu HistoryLab

Popularizace

Vyberte si

Seznam cvičení

Kontakt

Potřebujete pomoc? — helpdesk@historylab.cz

Loga