Vzdělávací aplikace pro práci s historickými prameny

S pomocí řady interaktivních nástrojů analyzují žáci v historické laboratoři krok po kroku dobové dokumenty, historické fotografie či zvukové záznamy.

Přejít do katalogu →

Co je HistoryLab?

HistoryLab je webová aplikace pro práci s historickými prameny v dějepise. Zaměřuje se na 20. století. Nabízí učitelům a žákům bezpečné prostředí, v němž mohou tvořivě pracovat a nebát se chyby. S pomocí řady interaktivních nástrojů analyzují žáci v historické laboratoři krok po kroku dobové dokumenty, historické fotografie či zvukové záznamy. Díky tomu si hravou formou osvojují dovednosti, jež podporují kritické myšlení a rozvíjejí historickou gramotnost.

Proč pracovat s HistoryLabem?

HistoryLab je důkladně ověřován v praxi na školách. Uživatelské výsledky aplikace potvrzují, že tvořivá práce s prameny žáky baví, podněcuje otázky a otevírá diskuze o historii ve třídě. HistoryLab pozitivně hodnotí žáci i učitelé:

„Supeer, konečně zábavné cvičení na téma dějepis. Vlastní názor atd. je lepší než jen opisovat slova do sešitu."

z žákovských komentářů z testování HistoryLabu v roce 2019

„Toto cvičení bylo krátké, ale zároveň mě hrozně bavilo. Rád bych tuto píseň nebo něco podobného rozebíral dál. Opravdu dobrý koncept."

z žákovských komentářů z testování HistoryLabu v roce 2019

„Jako pozitivní mě překvapilo a bylo příjemné, když jsme to dělali jako skupinovou práci, tak ve chvíli, kdy byli ve skupinkách tři čtyři, aby nám to vyšlo, tak se opravdu zapojovali všichni. Všichni měli snahu tam něco napsat, něčím přispět. Probudili se i ti, kteří normálně nic nedělají.“

z učitelských komentářů z testování HistoryLabu v roce 2018

Katalog cvičení

Co dělají ženy na fotografii?

první světová válkakaždodennostdějiny žentrvání a změnaotevíráme otázkufotografie
Fotografie ve cvičení zachycuje dvě mladé ženy, jak v září 1918 rozvážejí led v americkém velkoměstě. Tento snímek je na první pohled možná nesrozumitelný. Žákům však při analýze fotografie a popisky ukáže jeden z významných dopadů první světové vál
Nové cvičení

Co ministr vzkazuje učitelům?

1968normalizaceškolaideologiedobové perspektivyměníme pohledy
V rámci cvičení se žáci prostřednictvím rozhlasového projevu ministra školství ČSR Jaromíra Hrbka ze září 1969 seznamují s normalizačním výkladem událostí roku 1968. S využitím dalších pramenů zkoumají významy, které mohli projevu ministra přikládat

Co natáčeli?

Československo 1948-1989propagandanormalizacepříčiny a důsledkyotevíráme otázku
Fotografie zachycuje natáčení demonstrace na Staroměstském náměstí v Praze. Jedná se o rekonstrukci vládní krize z února 1948. Film Vítězný lid měl připomenout a oslavit 30. výročí těchto událostí. Žáci se zamýšlejí, proč měl takový film vzniknout a 
Nové cvičení

Co se stalo na letišti Croydon?

druhá světová válkanacismusholokaustuprchlícietická dimenzetvoříme
Cvičení pracuje s reportážní fotografií zachycující kritický moment v příběhu československého uprchlíka Oskara Goldberga, který se v roce 1939 pokusil nalézt azyl ve Velké Británii. Žáci v roli novinářů odhalují s pomocí dalších dobových dokumentů n
Nové cvičení

Co se učíme kromě počítání?

druhá světová válkavzdělánípropagandaškoladobové perspektivyvidíme pod povrch pramene
Cvičení učí žáky pomocí netradičního pramene, jakým je učebnice matematiky, rozpoznávat nacistickou propagandu. Žáci si vyzkouší práci s matematickou úlohou, kterou počítaly děti na měšťanských školách v průběhu druhé světové války. Cvičení může dokr

Deset let po revoluci? Děkujeme, odejděte!

výzva “Děkujeme, odejděte”protestyopoziční smlouvahistorická změnaanalýza a interpretace fotografie a dobového textu
Cvičení ukazuje reakci části společnosti na politický vývoj deset let po sametové revoluci. Žáci zkoumají fotografii z protestů na Václavském náměstí. Poté rozebírají výzvu „Děkujeme, odejděte” a zjišťují, proč protestoval na tu dobu nevídaný počet l
Nové cvičení

Jak oslavovali státní svátek?

vývoj Československa 1945-1989vnitřní situace v zemích východního blokutotalitní systémy - komunismusnormalizacekaždodennostoslava výročíhistorický významotevíráme otázku
Cvičení se zaměřuje na analýzu fotografie májových oslav roku 1980 ve východočeském městě Polička. Žáci popisují jednotlivé symboly a prvky výzdoby a uvědomují si, že podrobný rozbor může usnadnit porozumění zachycených oslav. Seznamují se s podobou

Jakou budoucnost nabízeli?

pád komunismusametová revoluce (1989, listopad 1989)budoucnostvnímání časusrovnání
Cvičení seznamuje žáky s novoročními projevy prezidentů Husáka a Havla z let 1988 a 1990. Při analýze zvukových záznamů si žáci uvědomí, jak se lišily představy o budoucnosti před a po roce 1989.

Korejské děti v české škole

školaČeskoslovenskokorejská válkamigraceidentitadobové perspektivyanalýza fotografie
Cvičení představuje korejského žáka v československé škole v 50. letech. Žáci prostřednictvím dobové fotografie přemýšlí nad rolí školy a školního vzdělávání v otázkách migrace, začleňování cizinců, státní a národní identity.

Napalm Girl

studená válkaválka ve Vietnamuveřejné míněnímédiaetická dimenze historického poznánísrovnání fotografií​
Cvičení seznamuje žáky s ikonickou fotografií vietnamské dívky popálené napalmem. Zveřejnění záběru posílilo protiválečné postoje americké veřejnosti vůči válce ve Vietnamu. Srovnání dvou verzí slavného snímku směřuje žáky k tomu, aby se zamýšleli na

Netradiční mezníky československých dějin?

Československodějinné mezníkypomník T. G. Masarykatrvání a změnahistorický významinterpretace pomníku
Cvičení je zaměřeno na rekapitulaci historických mezníků 20. století v Československu. Na příkladu obnovování a rušení pomníku T. G. Masaryka si žáci uvědomí dopad klíčových událostí na společenský vývoj v zemi. Zároveň se zamyslí nad tím, proč jsou

Proč bránili průjezdu?

studená válkaželezná oponainformační válkamasová médiamediální sdělenímultiperspektivní výklad událostipříčina a následekanalýza fotografie a textu
Žáci pátrají po příběhu zátarasů na železné oponě v situaci studené války. Hledají souvislost přejezdu vlaku z Československa do SRN s následně vybudovanými zátarasy na kolejích a situaci nahlížejí z obou stran mocenského konfliktu.

Proč byli uneseni?

dekolonizacestudená válkaAngolarozvojová pomocterorismuspříčina a následekanalýza audio pramenů
Cvičení seznamuje žáky s podobami rozvojové pomocí, již ČSSR poskytovala zemím v dekolonizované Africe. Zaměřuje se na únos československých občanů v Angole v roce 1983. Žáci analyzují dobové prameny, zejména rozhlasové zprávy. Při pátrání po příčiná

Proč byli vysídleni?

mnichovská dohodadruhá světová válkavysídlenípříčiny a důsledkyhodnocení minulostidobové perspektivyanalýza a srovnání fotografie
Žáci si prostřednictvím dobových fotografií uvědomí, jaký dopad mělo vysídlování Čechů z pohraničí v roce 1938 a Němců z ČSR v roce 1945 na život konkrétních lidí. Srovnávání fotografií a dalších pramenů (mnichovská dohoda, prezidentský dekret o úpra

Proč řešit židovskou otázku?

druhá republikaŽidéantisemitismusdobové perspektivyhodnocení minulostiinterpretace textu
Cvičení pracuje s antisemitskou žádostí plzeňského právníka z doby druhé Československé republiky (1938–1939). Zaměřuje se na rozbor jazyka antisemitismu a porozumění tomu, jakým způsobem konstruuje obraz my versus oni. Při analýze dokumentu a jeho n

Proč seděli ve škole?

školapropagandakaždodennostpříčiny a důsledkyanalýza fotografie
Cvičení pracuje s historickou fotografií zachycující výuku ve večerním kurzu ruštiny v obci Líbeznice u Prahy roku 1949. Žáci označují a popisují jednotlivé prvky na fotografii, formulují hypotézy ohledně významu situace zachycené na snímku a následn
Nové cvičení

Proč vystavovali obraz T.G. Masaryka?

politický vývoj ČSRmasová kulturasymbolický významT.G.M.trvání a změnadobové perspektivyformulujeme hypotézu
Cvičení rozvíjí dovednost analyzovat obrazy. Žáci detailně popisují portrét prezidenta Masaryka, přičemž zohledňují příběh obrazu. Následně zkoumají zápis z lánské obecní kroniky o vystavování obrazu v roce 1968, aby osvětlili symbolické významy, s n
Nové cvičení

Proč vznikl školní obraz?

vznik ČSRškolasymbolický významhistorický významvidíme pod povrch pramene
Cvičení se zaměřuje na zobrazení návratu prezidenta Masaryka do republiky v roce 1918. Žáci zkoumají školní obraz a dvě fotografie této události. Srovnávají způsob zobrazení a zaměřují se na symbolické významy spojené s postavou T. G. Masaryka. Kriti

Proměny města Zlína

hospodářský a sociální vývoj ČSRmodernizaceměstotrvání a změna, příčiny a důsledkyuspořádáváme zdrojemapa
Cvičení se zaměřuje na práci se čtyřmi historickými mapami Zlína (1829, 1934, počátek 50. let, 2014). Žáci označují na každé z map prvky umožňující přibližně odhadnout dobu jejich vzniku. Následně mapy seřadí od nejstarší po nejmladší a na základě vz

Proměny obce Horní Vysoké

vysídleníproměny krajinymodernizacehistorická změnapříčiny a důsledkyanalýza fotografií
Cvičení ilustruje historickou změnu v konkrétní obci. Žáci srovnávají fotografie totožného místa v obci z let 1925 a 2004, hledají podobnosti a rozdíly. Výstup z této jednoduché popisné práce (ve stylu úkolů pro předškoláky „najdi 10 rozdílů“) by je

Proměny obce Kyselka

odsunmodernizacehistorická změnapříčiny a důsledkyanalýza fotografie
Cvičení pracuje s dvojicí fotografií zachycujících stejné místo (lázeňské budovy v obci Kyselka) v rozmezí let 1925 a 2004. Žáci srovnávají obě fotografie, hledají a označují v nich shody a rozdíly. Na základě jednoduchého popisu se zamýšlejí nad mož

To byla sláva!

zahájení provozu pražského metranormalizacerozhlasová reportáždobové perspektivyanalýza audio pramene
V rámci cvičení si žáci poslechnou reportáž o zahájení provozu pražského metra v roce 1974. Šestiminutová reportáž je rozdělena do pěti částí, ke kterým žáci přiřazují dobové fotografie. Následně zkoumají zaměření jednotlivých částí reportáže a hleda

Vánoční změna?

50. létapropagandaVánocehistorická změnaanalýza a interpretace rozhlasového projevu
Cvičení je postaveno na projevu Antonína Zápotockého, ve kterém tehdejší předseda vlády vysvětluje, jak se proměňují Vánoce (z Ježíška se stává Děda Mráz, místo betlémské hvězdy svítí rudé hvězdy, …). Žáci proměny vyznačují do obrázku a kladou si při

Vztyčování vlajky

druhá světová válkapropagandahistorický významrudá armádasrovnání fotografií1945
Cvičení se zaměřuje na srovnání původní a retušované verze snímku dobytí Berlína Rudou armádou v roce 1945. Žáci porovnávají obě fotografie, hledají rozdíly a zamýšlí se, proč byla fotografie upravena. Žáci si osvojují si kritický odstup od ikonickéh

Jak dál s HistoryLabem?

Aplikace je stále ve vývoji. Dokončena bude v roce 2021. Již v současnosti ji však učitelé mohou používat ve výuce. Zpětná vazba ze školní praxe je pro tvůrčí tým aplikace velmi důležitá a průběžně ji zohledňuje při vývoji. Základní informace získáte v metodice nebo kurzech DVPP zaměřených na využití HistoryLabu ve výuce.

Kontakt

V případě zájmu o aplikaci Historylab nás prosím kontaktujte skrze formulář helpdesku.

Administrace pro učitele

V současné době je také možné se zaregistrovat a testovat administrativní prostředí pro zádavání cvičení a správu tříd.

Testovací verze administrace →

Aplikace Historylab je vyvíjena v rámci projektu „Historylab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti“ č. TL01000046, řešeného s finanční podporou Technologické agentury ČR.


Na vývoji aplikace spolupracuje od roku 2016 řada institucí, které usilují o efektivní využití digitálních technologií při inovaci výuky dějepisu. Mimo rámec projektu TAČR spolupracují s konsorciem i další partneři (např. Český rozhlas).

Loga