Aplikace se stále vyvíjí a na této adrese je k dispozici původní verze. V současné době dokončujeme novou verzi, jež obsahuje nové nástroje a nová cvičení, jež prošly testováním na školách. Ke zveřejnění dojde do konce června 2019.

Nová verze k otestování →
O projektu

Digitální aplikace pro práci s historickými prameny

HistoryLab.cz nabízí učitelům a žákům pracovní prostředí, které je navrženo tak, aby podněcovalo zájem žáků o historické prameny. Digitální prostředí rozvíjí dovednosti, jež podporují historickou gramotnost a kritické myšlení.

Aplikace se pokouší účinně využít potenciál digitálních technologií ve výuce. HistoryLab.cz má být především bezpečným prostředím pro tvořivou práci s prameny. Vede žáky krok po kroku k tomu, aby si osvojili postupy analýzy a interpretace dobových dokumentů. Aplikace motivuje žáky k zájmu o historii, podněcuje kladení otázek a diskuzi ve třídě. HistoryLab.cz se nabízí jako dějepisná dílna, která může vhodně doplnit faktografický výklad učební látky.

Jak s HistoryLabem.cz pracovat?

Aplikace je stále ve vývoji. Dokončena bude v roce 2021. Již v současnosti ji však učitelé mohou používat ve výuce. Zpětná vazba ze školní praxe je pro nás velmi důležitá, průběžně ji zohledňujeme při vývoji. Základní informace získáte v metodice nebo na seminářích zaměřených na práci s HistoryLabem.cz. Pokud byste chtěli aplikaci využívat v plné funkcionalitě, kontaktujte nás.

Vyberte si

Seznam cvičení

Metodika

Promýšlet dějepis v 21. století (online)

Kontakt

Potřebujete pomoc? — helpdesk@historylab.cz


Loga