Vzdělávací aplikace pro práci s historickými prameny

S pomocí interaktivních nástrojů žáci v digitální dílně analyzují dobové dokumenty, historické fotografie, mapy, zvukové záznamy a další prameny.

Začít pracovat s HistoryLabem →

Co je HistoryLab?

Aplikace HistoryLab podporuje badatelskou výuku s historickými prameny v dějepise. Zaměřuje se na 20. století. Nabízí učitelům a žákům bezpečné prostředí, v němž mohou tvořivě pracovat a nebát se chyby. Díky tomu si hravou formou osvojují dovednosti a principy historického myšlení, čímž rozvíjejí svou historickou gramotnost.

Novinka

Nové prostředí pro učitele

Pokročilé vyhledávání cvičení & časová osa

Nová možnost filtrování umožňuje učitelům procházet katalog cvičení dle klíčových slov. Cvičení můžete vybírat podle učiva vymezeného v RVP, tématu, oblasti historického myšlení, rozvíjené dovednosti či náročnosti. Fulltextové vyhledávání urychlí přístup ke konkrétnímu cvičení. Časová osa umožňuje intuitivní vyhledávání dle chronologie.

Plánování výuky & správa výsledků

HistoryLab nabízí učitelům jednoduché prostředí pro plánování a organizaci výuky, které umožňuje správu tříd, hromadné zadávání cvičení žákům, evidenci výsledků práce i zpětnou vazbu na odevzdaná cvičení.

Proč pracovat s HistoryLabem?

HistoryLab je důkladně ověřován v praxi na školách. Uživatelské výsledky aplikace potvrzují, že tvořivá práce s prameny žáky baví, podněcuje otázky a otevírá diskuze o historii ve třídě. HistoryLab pozitivně hodnotí žáci i učitelé:

Interakce s prameny žáky baví a motivuje

„Supeer, konečně zábavné cvičení na téma dějepis. Vlastní názor atd. je lepší než jen opisovat slova do sešitu."

z žákovských komentářů z testování HistoryLabu v roce 2019

„Napadlo mě že, bych takhle chtěla mít všechny hodiny dějěpisu na své základní škole."

z žákovských komentářů z testování HistoryLabu v roce 2020

„… je to super cvičení, moc se mi líbila forma - jak se člověk dívá na věci, o kterých nic neví, a v následující minutě svůj názor změní, protože se dozví další okolnosti."

z žákovských komentářů z testování HistoryLabu v roce 2020

„Jako pozitivní mě překvapilo a bylo příjemné, když jsme to dělali jako skupinovou práci, tak ve chvíli, kdy byli ve skupinkách tři čtyři, aby nám to vyšlo, tak se opravdu zapojovali všichni. Všichni měli snahu tam něco napsat, něčím přispět. Probudili se i ti, kteří normálně nic nedělají.“

z učitelských komentářů z testování HistoryLabu v roce 2018

Aplikace Historylab je vyvíjena v rámci projektu „Historylab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti“ č. TL01000046, řešeného s finanční podporou Technologické agentury ČR.


Partneři


Na vývoji aplikace spolupracuje od roku 2016 řada institucí, které usilují o efektivní využití digitálních technologií při inovaci výuky dějepisu. Mimo rámec projektu TAČR spolupracují s konsorciem i další partneři (např. Český rozhlas).

Loga