Prohlédněte si fotografie.

tgm_horni_dvoriste_1918.jpg
tgm_tabor_1918.jpg

Příjezd T. G. Masaryka do vlasti (20. prosince 1918, Horní Dvořiště).
Zdroj: Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Příjezd T. G. Masaryka do vlasti (21. prosince 1918, Tábor).
Zdroj: Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Popis fotografií.

Označte důležité postavy, objekty, detaily a popište je.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Tomáš G. Masaryk přijel do Československa 20. prosince 1918 zvláštním vlakem z Itálie. Doprovázela ho dcera Olga a také významní představitelé spojenců mladého Československa: francouzský vyslanec Clement Simon a italský generál Luigi Giussepe Piccione. V Horním Dvořišti se prezident setkal se synem Janem. V doprovodu prezidenta byl diplomat a legionář Jan Šeba a řadoví zástupci československých legií z Itálie a Francie. Noc strávil prezident v Českých Budějovicích, aby do Prahy dorazil za světla druhého dne. V Táboře jej 21. prosince uvítal starosta města Klos, prezident promluvil k shromáždění lidí. Vlak následně zamířil do Prahy, kde se odehrál hlavní uvítací ceremoniál za účasti statisíců lidí.

Prohlédněte si obraz.

tgm-prijezd-obraz.jpg

Václav Čutta: První president Československé republiky T. G. Masaryk vítán 21. prosince 1918 v Horním Dvořišti na půdě osvobozené vlasti (školní obraz)
Zdroj: Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského v Praze.

Popis obrazu.

Označte důležité postavy, objekty, detaily a popište je.

Nápověda
Kliknutím na obraz levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

V čem se školní obraz liší od fotografií?

Červeně označte, co se změnilo, co přibylo, a modře, co zůstalo stejné. Popište označené body.

Nápověda
Kliknutím na obraz levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Proč vznikl školní obraz TGM?

V čem se změnilo vyznění scény na školním obraze?

K čemu mohl obraz sloužit ve školní výuce?

Konec cvičení

Právě jste úspěšně dokončili cvičení. Abyste neztratili vyplněné cvičení, vyplňte následující formulář a uložte ho kliknutím na tlačítko „Uložit na server“ níže.
Vyplněním formuláře a uložením nám pomůžete aplikaci vylepšit. Děkujeme.

Způsob práce

Po stisknutí tlačítka zašleme vám a vašemu učiteli výsledek vaší práce na uvedené e-mailové adresy.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR


Načítám cvičení