Prohlédněte si fotografii.

Označte a popište jednotlivé body, které vám pomáhají odpovědět na otázky, kdo je na fotografii a kdy a kde byla pořízena.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Československá vláda pozvala do Československa na 200 korejských dětí, které jsou umístěny v lázních Houštka u Staré Boleslavi. Mezi dětmi jsou i partyzáni s vyznamenáním za statečnost. Na snímku hodina vyučování. (ČTK/Kocian František)

Otázky.

Odpovědi můžete hledat i v dalších zdrojích - internet, učebnice apod.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Kdy fotografie vznikla? Podle čeho tak usuzujete?

Co se v dané době dělo v Československu a co v Koreji? Má situace v obou zemích něco společného?

Jaký byl důvod pobytu korejských dětí v Československu?

Jaké pocity mají postavy na fotografii?

Vymyslete a zaznačte do snímku, co si podle vás obě postavy mohou myslet. Promítněte své „komiksy“ ve třídě. Shodli jste se na tom, jak oba protagonisté přemýšlí?

Nápověda
Tahem myši levým tlačítkem kreslíte do obrazu. Nakliknutím na nakreslený tvar pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu tvaru, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Československá vláda pozvala do Československa na 200 korejských dětí, které jsou umístěny v lázních Houštka u Staré Boleslavi. Mezi dětmi jsou i partyzáni s vyznamenáním za statečnost. Na snímku hodina vyučování. (ČTK/Kocian František)

Otázky.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

V čem je podle vás tato situace nová a jiná pro učitele a v čem pro žáka? Jak na ni mohli reagovat?

Co měla fotografie sdělit čtenářům dobového tisku?

Konec cvičení

Právě jste úspěšně dokončili cvičení. Abyste neztratili vyplněné cvičení, vyplňte následující formulář a uložte ho kliknutím na tlačítko „Uložit na server“ níže.
Vyplněním formuláře a uložením nám pomůžete aplikaci vylepšit. Děkujeme.

Způsob práce

Po stisknutí tlačítka zašleme vám a vašemu učiteli výsledek vaší práce na uvedené e-mailové adresy.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR


Načítám cvičení