Prohlédněte si fotografii a poznamenejte si své první dojmy.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).
napalmgirl.jpg

1972 (ČTK/AP/Ut Nick)

Jaké pocity ve vás snímek vyvolává?

Popište, co na fotografii vidíte.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Fotografie Nicka Uta byla pořízena 8. června 1972 při náletu jihovietnamského letectva na vesnici Trang Bang. Dívka Kim Phuc je popálena napalmem. Fotografie oblétla svět a vžil se pro ni název „Napalm Girl“.

Porovnejte publikovanou fotografii s její původní verzí.

Označte a popište rozdíly, které na fotografiích nacházíte. Červeně ve fotografiích označte, co se změnilo, a modře, co zůstalo stejné

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Fotografie Nicka Uta byla pořízena 8. června 1972 při náletu jihovietnamského letectva na vesnici Trang Bang. Dívka Kim Phuc je popálena napalmem. Fotografie oblétla svět a vžil se pro ni název „Napalm Girl“.

Přemýšlejte o historickém vlivu fotografie.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Proč fotograf snímek upravil? Jak se změnilo vyznění fotografie?

Jak na fotografii reagovala americká veřejnost?

Konec cvičení

Právě jste úspěšně dokončili cvičení. Abyste neztratili vyplněné cvičení, vyplňte následující formulář a uložte ho kliknutím na tlačítko „Uložit na server“ níže.
Vyplněním formuláře a uložením nám pomůžete aplikaci vylepšit. Děkujeme.

Způsob práce

Po stisknutí tlačítka zašleme vám a vašemu učiteli výsledek vaší práce na uvedené e-mailové adresy.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR


Načítám cvičení