Prohlédněte si obraz.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
tgm-hornik.jpg

František Horník: Jezdecký portrét T.thinsp;G.thinsp;M. (1930). Monumentální obraz o rozměrech 250 x 300 cm vznikal v letech 1927 až 1930. Zachycuje prezidenta Masaryka a jeho koně Hektora. Po dokončení byl vystavován v Praze a dalších městech ČSR. Reprodukoval a rozšířil se jako populární pohlednice. Za války bylo plátno ukryto pod zemí v kovovém pouzdru. Po osvobození se s velkým ohlasem vystavovalo v sokolovně v Lánech. V roce 1950 zakázala vystavování Státní bezpečnost. Znovu se obraz dostal na veřejnost až v roce 1968 v kulturním domě v Lánech. V roce 1970 byl z obavy před zabavením odeslán krajanským spolkům do USA. Nyní je v držení Czechoslovak Heritage Museum v Oak Brook.
Zdroj: Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Popis obrazu.

Označte důležité prvky obrazu a popište zobrazení prezidenta.

Nápověda
Kliknutím na obraz levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Přečtěte si text.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
kronika-lany-0.jpg

Výstava T. G. M. Od 21. dubna do 21. srpna (1968) byl v kulturním domě vystaven portrét T. G. Masaryka na koni v životní velikosti od Mistra Františka Horníka. Olejový obraz je velikosti 250x300 centimetrů. Obraz byl vystaven v malém sále spolu s jezdeckým oděvem T. G. M. Ve velkém sále byly ve vitrinách na stolech fotografie a obrázkové časopisy ze života a úmrtí T. G. M., dále některá literární díla o T. G. M. jako Nejedlého, Čapka a jiných. Dále byly na výstavě k vidění návrhy na jezdecký pomník T. G. M. z 1. republiky zapůjčené čs. akademií, mimo dalších zajímavých exponátů. Na výstavu, ke hrobu T. G. M. a do parku byly konány zájezdy z celé republiky i ciziny. Výstavu shlédly statisíce lidí. Ve dnech, kdy byly největší návštěvy, byly v místním kině promítány krátké filmy ze života T. G. M.

Vstupné na výstavu činilo 2,- Kčs, do kina 1,- Kčs ve prospěch zvelebení obce. 15. října se opět objevil na škole nápis “Škola Ch. G. Masarykové” přičiněním učňů z dolu Nosek, kteří jej zdarma zhotovili.

Obecní kronika Lány 1958-1969, zápis Výstava T. G. M. z roku 1968, s. 534-535.
Zdroj: Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Proč vystavovali obraz T. G. Masaryka?

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Jaké vlastnosti prezidenta obraz zdůrazňuje?

Čím mohl oslovit veřejnost v roce 1968?

Konec cvičení

Právě jste úspěšně dokončili cvičení. Abyste neztratili vyplněné cvičení, vyplňte následující formulář a uložte ho kliknutím na tlačítko „Uložit na server“ níže.
Vyplněním formuláře a uložením nám pomůžete aplikaci vylepšit. Děkujeme.

Způsob práce

Po stisknutí tlačítka zašleme vám a vašemu učiteli výsledek vaší práce na uvedené e-mailové adresy.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR


Načítám cvičení