Na fotografiích vidíte stejné místo. Prohlédněte si obě fotografie.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
vysoke1925.jpg
vysoke2004.jpg

Ober-Weissig 1925

Horní Vysoké 2004

Co se změnilo?

Červeně ve fotografiích označte, co se změnilo, a modře, co zůstalo stejné. Popište označené body.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Proč se to změnilo?

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Zamyslete se nad tím, co vedlo k vyznačeným změnám. Napište, jaké události mohly mít na tuto proměnu vliv a proč.

Zjistěte z fotografií, jak se změnila funkce domu a život v obci.

Konec cvičení

Právě jste úspěšně dokončili cvičení. Abyste neztratili vyplněné cvičení, vyplňte následující formulář a uložte ho kliknutím na tlačítko „Uložit na server“ níže.
Vyplněním formuláře a uložením nám pomůžete aplikaci vylepšit. Děkujeme.

Způsob práce

Po stisknutí tlačítka zašleme vám a vašemu učiteli výsledek vaší práce na uvedené e-mailové adresy.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR


Načítám cvičení