Přečtěte si text.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
horakova-deti-dopisy-V-optimalizovane.jpg

Rezoluce žáků národní školy v Újezdě, pošta Vizovice.

Státnímu soudu na Pankráci, Praha.

Žáci národní školy v Újezdě, pošta Vizovice, okres Val. Klobouky žádají, aby Státní soud potrestal co nejpřísněji rozvratníky, kteří se proti budovatelským snahám pracujícího lidu i pracujících dětí staví nepřátelsky a chtějí přivolat nové Lidice, Ležáky a Ploštiny. Co dělala obžalovaná Horáková, Zemínová, Hejda a všichni jejich společníci, když tyto osady hořely a s plameny požárů šlehaly k oblakům i bolestné hlasy mučených? Zapojili se mezi fašistobijce? Ne, jistě „nemohli!“.

Děti těchto obžalovaných jistě pláčí, že mají takové rodiče, kteří kopou nové společné hroby pro ně a pro nás všechny. My však prohlašujeme, že si republiku rozvracet nedáme a že každého podezřelého ohlásíme.

Přejeme si, abychom nebyli vyrušováni z práce, která přináší blahobyt všem, i těm, které dnes soudíte a kteří se nám tak „odměnili“.

Proč nám tito rozvratníci kalí radost mládí, na které máme plné právo? Nepoznamenalo nás dost šest let protektorátu?

Rezoluce k procesu s Miladou Horákovou (Národní archiv Praha)

Označte v textu podstatná jména nebo zájmena označující jedince či skupiny, kterých se rezoluce nějak týká.

Označte 5 podstatných jmen nebo zájmen.

Nápověda
Levým tlačítkem myši zabarvíte zvolené slovo nebo slovní spojení. Otevře se vám nabídka, v níž zvolíte označovanou kategorii. Křížkem lze označení smazat.
horakova-deti-dopisy-V-optimalizovane.jpg

Rezoluce žáků národní školy v Újezdě, pošta Vizovice.

Státnímu soudu na Pankráci, Praha.

Žáci národní školy v Újezdě, pošta Vizovice, okres Val. Klobouky žádají, aby Státní soud potrestal co nejpřísněji rozvratníky, kteří se proti budovatelským snahám pracujícího lidu i pracujících dětí staví nepřátelsky a chtějí přivolat nové Lidice, Ležáky a Ploštiny. Co dělala obžalovaná Horáková, Zemínová, Hejda a všichni jejich společníci, když tyto osady hořely a s plameny požárů šlehaly k oblakům i bolestné hlasy mučených? Zapojili se mezi fašistobijce? Ne, jistě „nemohli!“.

Děti těchto obžalovaných jistě pláčí, že mají takové rodiče, kteří kopou nové společné hroby pro ně a pro nás všechny. My však prohlašujeme, že si republiku rozvracet nedáme a že každého podezřelého ohlásíme.

Přejeme si, abychom nebyli vyrušováni z práce, která přináší blahobyt všem, i těm, které dnes soudíte a kteří se nám tak „odměnili“.

Proč nám tito rozvratníci kalí radost mládí, na které máme plné právo? Nepoznamenalo nás dost šest let protektorátu?

Rezoluce k procesu s Miladou Horákovou (Národní archiv Praha)

Označte v textu slovesa, jež vyjadřují postoje a činy jedinců nebo skupin.

Pokud to přispěje k objasnění významu, můžete spolu se slovesem označit i další výrazy.

Nápověda
Levým tlačítkem myši zabarvíte zvolené slovo nebo slovní spojení. Otevře se vám nabídka, v níž zvolíte označovanou kategorii. Křížkem lze označení smazat.

Rezoluce žáků národní školy v Újezdě, pošta Vizovice.

Státnímu soudu na Pankráci, Praha.

Žáci národní školy v Újezdě, pošta Vizovice, okres Val. Klobouky žádají, aby Státní soud potrestal co nejpřísněji rozvratníky, kteří se proti budovatelským snahám pracujícího lidu i pracujících dětí staví nepřátelsky a chtějí přivolat nové Lidice, Ležáky a Ploštiny. Co dělala obžalovaná Horáková, Zemínová, Hejda a všichni jejich společníci, když tyto osady hořely a s plameny požárů šlehaly k oblakům i bolestné hlasy mučených? Zapojili se mezi fašistobijce? Ne, jistě „nemohli!“.

Děti těchto obžalovaných jistě pláčí, že mají takové rodiče, kteří kopou nové společné hroby pro ně a pro nás všechny. My však prohlašujeme, že si republiku rozvracet nedáme a že každého podezřelého ohlásíme.

Přejeme si, abychom nebyli vyrušováni z práce, která přináší blahobyt všem, i těm, které dnes soudíte a kteří se nám tak „odměnili“.

Proč nám tito rozvratníci kalí radost mládí, na které máme plné právo? Nepoznamenalo nás dost šest let protektorátu?

Doplňte do tabulky slovesa, která vyjadřují postoje a činy aktérů událostí.

Nápověda
Tahem myši se stisknutým levým tlačítkem přetáhnete slovo nebo slovní spojení do příslušné části tabulky. Křížkem lze přiřazené slovo odstranit.
Uložené části textu
Aktéři
Jejich postoje a činy

Vytvořte z vámi vybraných aktérů dvojice a na základě rezoluce popište jejich vztah.

Nápověda
Tahem myši se stisknutým levým tlačítkem přetáhnete slovo nebo slovní spojení do příslušné části tabulky. Křížkem lze přiřazené slovo odstranit.
Uložené části textu
Aktér 1
Aktér 2
Vztah aktérů

Přečtěte si novinový článek.

Označte v textu jedince či skupiny, které mají vztah k psaní rezoluce.

Nápověda
Levým tlačítkem myši zabarvíte zvolené slovo nebo slovní spojení. Otevře se vám nabídka, v níž zvolíte označovanou kategorii. Křížkem lze označení smazat.
horakova-novinovy_clanek.png

Praha 8. června (RP)

Celá naše země, všechen náš pracující lid prožil několik vzrušených dnů. Průběh procesu s vedením záškodnické, vlastizrádné skupiny, vysílaný rozhlasem a otiskovaný v novinách, hluboce vzrušil miliony občanů. S hněvem a odporem a hlubokou, svatou nenávistí k vlastizrádcům provázel náš lid každé slovo souzených zločinců. Jestliže již ve své zločinecké, protistátní činnosti provozovali své zločiny naprosto odloučeni od lidu, pak propast mezi nimi a lidem se v průběhu procesu propadla do nekonečna. Nekonečné opovržení a jednotná, mnohomilionová vůle našeho lidu - přísně a po zásluze potrestat zločince - to je hlas, který před vynesením rozsudku zněl naší zemí. Proces se stal pro náš lid školou bdělosti a ostražitosti, jakou ještě neměl.

Spravedlivý a zasloužený trest, který vyřkli soudci, je i rozsudkem našeho lidu, který byl pronesen na nesčetných schůzích a v tisících resolucí zaslaných státnímu soudu a ministerstvu spravedlnosti.

Rudé Právo, 9. června 1950, s. 5 (Digitalizovaný archiv Časopisů ÚČL AVČR)

Proč žáci psali rezoluci?

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Konec cvičení

Právě jste úspěšně dokončili cvičení. Abyste neztratili vyplněné cvičení, vyplňte následující formulář a uložte ho kliknutím na tlačítko „Uložit na server“ níže.
Vyplněním formuláře a uložením nám pomůžete aplikaci vylepšit. Děkujeme.

Způsob práce

Po stisknutí tlačítka zašleme vám a vašemu učiteli výsledek vaší práce na uvedené e-mailové adresy.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR


Načítám cvičení