Prohlédněte si fotografie.

1968.jpg
1918.jpg
1989.jpg
1960.jpg

Odpovězte na otázky.

Jaké místo je na fotografiích?

Byli jste tam někdy? Při jaké příležitosti?

Odhadněte, v jaké době fotografie vznikly.

V každém snímku označte dva prvky, které vám pomohou určit stáří snímku.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Seřaďte fotografie od nejstarší k nejmladší.

Nápověda
Uchopením fotografie a jejím přetažením změníte pořadí.
alt
alt
alt
alt

Odpovězte na otázky.

Při jakých příležitostech se lidé na Václavském náměstí schází a proč právě tam?

Znáte nějaké obdobné místo? Čím je podobné?

Konec cvičení

Právě jste úspěšně dokončili cvičení. Abyste neztratili vyplněné cvičení, vyplňte následující formulář a uložte ho kliknutím na tlačítko „Uložit na server“ níže.
Vyplněním formuláře a uložením nám pomůžete aplikaci vylepšit. Děkujeme.

Způsob práce

Po stisknutí tlačítka zašleme vám a vašemu učiteli výsledek vaší práce na uvedené e-mailové adresy.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR


Načítám cvičení