Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Co říkali o obraze?

Co byl kult osobnosti a jak se projevovala oficiální bezmezná úcta ke Stalinovi ve výtvarném umění? Zkoumejte jeden z nejmonumentálnějších projevů československého uctívání Sovětského svazu a zamyslete se, jak dobová propaganda fungovala.

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Prohlédněte si obraz.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
co-rikali-o-obraze/pic-00-1024h.jpg

Označte detaily, které vám pomohou určit, co se na obraze odehrává.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Jan Čumpelík - Jaromír Schoř - Alena Čermáková: Díkuvzdání českého a slovenského lidu generalissimu Stalinovi. Zdroj: Československý voják, 22. prosince 1952

Co obraz znázorňuje?

Pomocí zvětšování a zmenšování určete, která slova podle vás dění na obraze nejlépe vystihují.

Nápověda
Klikáním na znamenka -/+ zmenšujte či zdůrazňujte důležitost.
oslava
+
úcta
+
radost
+
hrdinství
+
konflikt
+
přátelství
+
láska
+
vděčnost
+
loučení
+
jednota
+

Kde vystavovali obraz?

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Na jaké výstavě byl obraz Díkůvzdání poprvé představen veřejnosti?

0 / 400

Jaký byl charakter vystavovaných děl?

0 / 400

Co říkali o obraze?

V úryvku z dobového textu vyznačte charakteristiky obrazu.

Nápověda
Levým tlačítkem myši zabarvíte zvolené slovo nebo slovní spojení. Otevře se vám nabídka, v níž zvolíte označovanou kategorii. Křížkem lze označení smazat.

Zdroj: Vlasta, 4. prosince 1952

Závěrečné otázky

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Jakou roli měl hrát obraz Díkůvzdání na výstavě?

0 / 400

Napadá vás současná výstava, která pracovala s odkazem státníka? Jak se od této výstavy lišila?

0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR